In het najaar van 2012 kreeg Corades de opdracht om een eenvoudig zomerhuis te ontwerpen dat bij aanvang van het volgend seizoen in gebruik genomen kon worden. De opgave was om een balans te vinden tussen het comfort van een woonhuis en de charme van kamperen. Het huisje staat aan de rand van de duinen op een privaat kampeerterrein in Wijk aan Zee. Het kavel is ingesloten tussen het centrale jeu-de-boules veld (ZW) en het ruige duinlandschap van het Noordhollands Duinreservaat (NO). Deze twee oriëntaties hebben de opzet van de plattegrond bepaald, met het woongedeelte aan het zonnige speelveld en het slaapgedeelte aan de rustige en koele duinzijde.

Opgeleverd:
april 2013
Opdrachtgever:
particulier
Architect:
Corine Erades
Aannemer:
Scholz Bouw, IJmuiden
Constructeur:
MADAR, Delft
Advies Installatie:
Meves, Zaandam
Installatie Zonnewarmtesysteem:
Alltherm, Santpoort Noord
Fotograaf:
Rubèn Dario Kleimeer
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het karakter van de bestaande huisjes is voor een zadelkap gekozen. De bouwcommissie van de kampeervereniging bepaalde dat de bebouwing maximaal 40 m2 mag zijn en de nokhoogte niet meer dan 3,5 m. De dakhelling is steiler dan die van de standaard chaletjes en caravans zodat de beplanting op het dak goed zichtbaar is en de warmtecollectoren optimaal presteren. Door het huisje te draaien ten opzichte van de buurgevels is de privacy en bezonning optimaal.

De houten afwerking van zowel exterieur als interieur geeft de sfeer van buitenleven, terwijl het goed geisoleerde gevelpakket ervoor zorgt dat er ook op koude momenten in voor- en najaar niet veel bijgestookt hoeft te worden om het binnen behaaglijk te maken. Door slimme detaillering van de ramen en deuren heeft het huisje tegelijkertijd de charme van eenvoud en ambacht. Zo is het glas kozijnloos in de gevel opgenomen en zijn de buitendeuren letterlijk als draaiend geveldeel uitgevoerd. De houtskeletconstructie bestaat uit dragende schijven met een gordingenkap. De schijven ontlenen hun stijfheid aan de berken multiplex beplating die tevens de afwerking vormt van het interieur. De draaglijn valt samen met de zonering van de plattegrond. In het woongedeelte is de constructie opengewerkt. Een in het zicht gelaten spant vervangt de dragende wand. De spantconstuctie loopt door naar buiten om het overstek te maken en het terras visueel af te bakenen.

Het vinden van een balans tussen comfort en kamperen was niet alleen in termen van sfeer de opgave. Ook voor de energiehuishouding was deze balans bepalend. En, daarmee samenhangend, voor de beheersing van de bouw- en de onderhoudskosten. De relatief grote investering in een zonneboilersyteem wordt goedgemaakt door een halvering van de energiekosten in combinatie met een toename van het comfort: Meer water uit de douche en minder vaak de gasfles verwisselen. Het is ook mogelijk om het huis van oktober tot april op temperatuur te houden met behulp van alleen de zon. Dat voorkomt bevroren leidingen en een muf huis bij terugkomst in het voorjaar.