‘Xperion’ is een concept voor herontwikkeling van een leegstaand kantoorgebouw in Amersfoort. De architectuur van het voormalige hoofdkantoor van Svenska Fläktfabrike is geïnspireerd op de ventilatiekanalen van de bouwheer. Deze markante architectuur vraagt om een nieuwe bestemming die geënt is op de uitstraling en de vorm van het gebouw. Het gebouw is een abstracte sculptuur die het midden houdt tussen een in onbruik geraakt industrieel artefact en een verlaten ruimtestation. De combinatie van locatiespecifiek programma met ‘gebouwspecifiek’ programma vormt het uitgangspunt voor de revitalisering van de locatie.

Titel:
Xperion
Project:
ABN AMRO Redevelopment Competitie
Opdrachtgever:
ABN-AMRO Bank en NSI
Jaar:
2012
Auteurs:
Corine Erades
Status:
Eervolle vermelding

Het nieuwe logo is geënt op het in overeenstemming brengen van vorm en gebruik van het gebouw.