‘Xperion’ is een concept voor herontwikkeling van een leegstaand kantoorgebouw in Amersfoort. De architectuur van het voormalige hoofdkantoor van Svenska Fläktfabrike is geïnspireerd op de ventilatiekanalen van de bouwheer. Deze markante architectuur vraagt om een nieuwe bestemming die geënt is op de uitstraling en de vorm van het gebouw. Het gebouw is een abstracte sculptuur die het midden houdt tussen een in onbruik geraakt industrieel artefact en een verlaten ruimtestation. De combinatie van locatiespecifiek programma met ‘gebouwspecifiek’ programma vormt het uitgangspunt voor de revitalisering van de locatie.

Titel:
Xperion
Project:
ABN AMRO Redevelopment Competitie
Opdrachtgever:
ABN-AMRO Bank en NSI
Jaar:
2012
Auteurs:
Corine Erades
Status:
Eervolle vermelding

Dit bijzondere kantoorgebouw aan de Uraniumweg in de industriewijk Den Isselt is architectonisch en bouwfysisch gedateerd, maar het is ook een markant gebouw met veel potentie voor een tweede leven. Het is een monument van een tijdperk, niet alleen vanwege de eigenzinnige vorm, maar vooral ook door de systematische opbouw van de plattegrond en de consequente uitvoering van de draagstructuur die het ook van binnen een robuuste uitstraling geeft.

Voor de toekomstige gebruiker kan dit gebouw door z’n specifieke architectuur een sterke uitstraling bieden. Het is het hoogste gebouw in de wijde omtrek en dat wil zeggen; je kunt er naar wijzen en met een paar aanpassingen kun je er ook de aandacht op vestigen. Het is een herkenbaar gebouw, potentieel iconisch. Het gebouw kan logo worden. Zoals de architect zijn inspiratie voor de vormgeving ontleende aan de core-business van de opdrachtgever, zo wordt voor een nieuwe business-case inspiratie gevonden in de specifieke kwaliteit die dat heeft opgeleverd: De ronde vorm van de ruimtes leent zich bij uitstek voor stereoscopische projectie; In de 21ste eeuw wordt een icoon van industriële bouwtechniek een reële plek voor onderdompeling in een virtuele werkelijkheid.

Doordat dit gebouw het enige kantoorgebouw is temidden van bedrijfshallen en werkplaatsen kan het tevens visitekaartje en verzamelplaats worden voor de ondernemers in Isselt. Dit is de eerste en belangrijkste kans voor een nieuwe start. Door de koppeling van dergelijk locatiespecifiek programma aan een ‘placemaking’ programma gericht op VR gerelateerde bedrijvigheid vormt de revitalisering van deze locatie het startpunt voor nieuw leven op Isselt en het aantrekken van een nieuwe economie voor Amersfoort.