‘Trading Futures’ is een voorstel voor de geleidelijke transformatie van een monofunctionele Amsterdamse kantorenwijk naar een levendig stadsdeel. Hierbij is ingezet op herontwikkeling van het gebied door de projectie van een fijnmaziger stedenbouwkundig raamwerk. Dit genereert zowel kwaliteit op korte termijn als ontwikkelkansen - via kleinschalige ruilverkaveling en het ontkoppelen van belangen - op de lange termijn. Dit met het oog op financiële haalbaarheid; niet alleen voor de gemeente, maar juist ook voor de eigenaars-investeerders in het gebied.

Titel:
Trading Futures
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam in het kader van Europan 11
Jaar:
2011
Auteurs:
Corine Erades, Jelte Boeijenga, Joost Brands, Niels Tilanus
Status:
Bijzondere Vermelding

Door projectie van een fijnmaziger openbare ruimte dwars over de bestaande eigendomsgrenzen worden gebruiksmogelijkheden voor de toekomst zichtbaar.