Nieuws
7 / 6 / 2012

Het project ‘Xperion’ heeft tijdens de Provada een eervolle vermelding ontvangen! Dit concept voor herontwikkeling van een bijzonder kantoorgebouw van architect Peter Gerssen is gemaakt in het kader van de ABN AMRO Redevelopment Competitie waarin gezocht werd naar haalbare business cases voor leegstaande kantoorgebouwen. De veertig inzendingen zijn beoordeeld door een vakjury onder leiding van prof. Ir. Hans de Jonge. Het project Xperion werd gewaardeerd als ‘een vernieuwend concept, van aanvullende waarde op de omgeving’, met een ‘goed uitgewerkte exploitatieopzet’. Zie: Juryrapport.